Het IJssellandschap - Foto's van Wicher Naberman

Het IJssellandschap - Foto's van Wicher Naberman
Film 'Over de rivier, ernaast en verder'
Op 28 september 2009 vond in Terwolde de voorvertoning plaats van de film 'Over de rivier, ernaast en verder'. Deze film werd in opdracht van Stichting IJsselhoeven gemaakt door Wicher Naberman en Tineke Metz. De opdracht was om in een film van ongeveer 25 minuten de eigenheid van de IJsselvallei te laten zien. Een mooie opdracht, maar wat is die eigenheid? Het werd een zoektocht van ongeveer acht maanden. Vanuit verschillende invalshoeken werden gesprekken gevoerd met bewoners: archeologen, historici, boeren, eigenaren van een landgoed, kunstenaars en vele anderen. Onderwerpen als de Moderne Devotie, de volksaard, het naberschap, het landschap, de bebouwing, mond- en klauwzeer, het waterbeheer en de IJssellinie werden onderzocht. Met een zandschip werd op de IJssel gevaren en voor luchtopnames werd over de IJssel gevlogen. 

De voorvertoning was bedoeld voor iedereen die aan de film heeft meegewerkt en een aantal genodigden met de vraag kritisch naar de film te kijken. Gevraagd werd welke thema's het meest de eigenheid van de IJsselvallei benadrukten en welke thema's eventueel weggelaten konden worden. De film die nu zestig minuten duurde moest namelijk teruggebracht worden naar circa vijfentwintig minuten. Het antwoord bleek niet eenvoudig. Iedereen had een uur lang geboeid naar de film gekeken en de eerste reactie was dan ook dat de film helemaal niet ingekort diende te worden. Zelfs gingen er stemmen op om de film uit te breiden, maar benadrukt werd dat het in de film niet ging om mooie plaatjes van de IJsselvallei, maar om de kern, de essentie, de ziel van de IJsselvallei in de film naar voren te laten komen.

Met de opdrachtgever werd uiteindelijk afgesproken om de film zoals hij nu was vertoond op enkele kleine veranderingen na te handhaven en geschikt te maken voor publieke vertoning.. Daarnaast werden uit de lange film twee korte films samengesteld: een film uitsluitend gericht op de eigenheid van de IJsselvallei en een andere film over de activiteiten van Stichting IJsselhoeven. De beide films zijn inmiddels voltooid. De eerste film met als titel 'Over de rivier, ernaast en verder' duurt 34 minuten, kreeg een meer educatief karakter  en is verschenen als onderdeel van het eindverslag van het project 'KIJK': twee jaar ervaring met werken aan culturele planologie en ruimtelijke kwaliteit. De tweede film met als titel 'IJsselhoeven aan het werk' duurt 15 minuten en werd op een afsluitende bijeenkomst vertoond aan alle medewerkers van het project 'KIJK'

De veranderingen aan de lange versie werden in maart 2010 voltooid. Enkele thema's werden ingekort, andere thema's werden toegevoegd zoals de mooie wolkenformaties boven de IJssel met daarin Jan Voerman centraal en de bijzondere vegetatie langs de IJssel. Enkele begrippen zoals het naberschap werden verder uitgediept. De meer educatieve teksten, gericht op de identiteit van de IJsselvallei werden in deze lange versie weggelaten, hetgeen de dynamiek in de film ten goede kwam. De film duurt nu 57 minuten. De film is inmiddels op verschillende locaties in de IJsselvallei vertoond. Gelet op de aanvragen zal die vertoning de komende tijd nog doorgaan.

De film met als hoofdtitel 'Over de rivier, ernaast en verder' en ondertitel 'Op zoek naar de eigenheid van de IJsselvallei' is voor 10 euro op DVD verkrijgbaar bij Stichting IJsselhoeven.  Informatie: www.ijsselhoeven.nl   

 
 
© 2023 Het IJssellandschap - Foto's van Wicher Naberman