Het IJssellandschap - Foto's van Wicher Naberman

Het IJssellandschap - Foto's van Wicher Naberman
Curriculum Vitae - Wicher Naberman

Wicher Naberman werd geboren in 1943 in Enschede. Tijdens zijn jeugd en schooltijd woonde hij in de Plantagebuurt in Amsterdam, waar zijn vader werkzaam was bij een werkplaats voor blinden. Hij studeerde aan het Opleidingsinstituut voor Tekenleraren (de voormalige Rijksnormaalschool), toentertijd gevestigd in een bijgebouw van het Rijksmuseum. Na voltooiing van die opleiding studeerde hij enkele jaren bouwkunde aan de Technische Universiteit in Delft. Gelijktijdig ging hij werken als tekenleraar bij respectievelijk het VWO, een opleidingsschool voor kleuterleidsters en een pedagogische academie in Rotterdam.

In 1978 verhuisde hij met zijn gezin naar Welsum, een dorpje aan de linker IJsseloever vóór de IJsseldelta, het land van zijn voorouders. Hij ging werken als leraar tekenen, schilderen en vakdidactiek bij de Opleidingsschool voor Kleuterleidsters in Apeldoorn, de Pedagogische Academie in Deventer en de Nieuwe Lerarenopleiding Ubbo Emmius in Groningen.

Wicher NabermanIn de tachtiger jaren ontstond belangstelling voor het bewegende beeld. In Groningen en Amsterdam volgde Wicher een opleiding in computeranimatie en voor docent audio-visuele vormgeving. In het begin van de jaren negentig was hij mede-oprichter en coördinator van de vakgroep audio-visuele vormgeving van de Faculteit Onderwijs van de Noordelijke Hogeschool Leeuwarden. Hij ging les geven in o.a. fotografie, filmische vormgeving en videomontage. Samen met zijn vrouw Tineke Metz maakte hij de video-installatie 'Een Waddeneiland', tentoongesteld in Rijksmuseum "Het Princessehof" in Leeuwarden.

De computeranimatie 'Ontwerp voor een monumentale, interactieve sculptuur aan de Waddenzee', gemaakt in 1991 werd vertoond op festivals in de VS, Canada, Japan, Frankrijk en Oostenrijk. In 1997 beëindigde hij zijn onderwijsactiviteiten. Vanaf die tijd produceert hij samen met Tineke Metz documentaires en voorlichtingsfilms.

Daarnaast startte Wicher vanaf 2001 met het afdrukken van de foto's die hij tussen 1979 en 1987 van de linker IJsseloever tussen Deventer en Zwolle gemaakt heeft. Uit de honderden negatieven werd een selectie gemaakt van 60 foto's, die thematisch werden onderverdeeld in 12 series. In 2003 werden aan 22  foto's teksten van Etty Hillesum toegevoegd, die werden verdeeld over vijf series. In 2008 werd begonnen met het samenvoegen van sequenties van de oude negatieven tot panoramafoto's die op grote formaten werden afgedrukt. 

 
 
© 2023 Het IJssellandschap - Foto's van Wicher Naberman